အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္ေအဂ်င္စီမ်ားအျဖစ္ Register လုပ္ျပီးေနာက္ ဆုေၾကး credits မ်ားတၾကိမ္အခမဲ့ရပါမည္။

လိုအပ္ပါက credit ကို၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ register လုပ္ျပီး အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ပရိုမိုးရွင္း ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ credit လက္ေဆာင္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ေမးလ္ပို့လိုက္ပါ။ 

 

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top