သင့္ရဲ့ CV ႏွင့္ attachment မ်ားကိုဖြင့္ၾကည့္သြားသည့္ အလုပ္႐ွင္ေတြကို သင္သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ သင့္ရဲ့ profile ေလးေလာက္ကိုဘဲ ၾကည့္သြားသည့္ အလုပ္႐ွင္ေတြကိုေတာ့ သင္မသိႏိုင္ပါ။

 

Share this page on:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Quick Contact

1000 characters left
Add files

Log in


Go to top