မဂၤလာပါ ! 

 ဤဆိုက္တြင္....

 * အလုပ္ရွင္မ်ား လိုအပ္ေနတဲ႕ အလုပ္ေနရာမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္သတ္မွတ္ ျပီး တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

 * အလုပ္ရွာသူမ်ားကႄကိုက္ႏွစ္သက္ရာအလုပ္မ်ားကိုေရြးျပီး ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူရက္မကုန္ဆံုးမီ၊ မိမိ CV Form ႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 * အခမဲ့ အေကာင့္တခုအျမန္ဖြင့္ျပီးလိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖည့္လိုက္ပါ။ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါျပီ။

 * အေသးစိတ္သိရိွရန္ ဗီဒီယို ႏွင့္ ေမးေလ့႐ွိေသာမးခြန္းမ်ား အားသြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

Go to top